Windows'Safe Modes 'са предназначени да стартират Windows без работещи приложения и производителност. Това може да е доста полезно при отстраняване на проблеми, отстраняване на проблеми и отстраняване на зловреден софтуер, BootSafe 5 Crack елиминира работата, свързана с стартирането и конфигурирането на Windows в почти всички ...