Navicat Crack 12.1.19 е програма за управление на база данни, която ви позволява да се свързвате в софтуер към множество бази данни, включително SQL Server, PostgreSQL, MySQL, Oracle, MariaDB и SQLite. Navicat Premium ви позволява бързо и лесно да преместите данни в текстов документ, като използвате ...