NovaBench Crack 2019 е компонентна програма за бенчмарк за Windows. Те са разделени, например, на; GPU тестовете изчисляват тест, включват рендер и поддръжка на графични процесори. Тестовете не са толкова сложни, че тестовете на дисковете се концентрират върху скоростта на шофиране и ...